Privacyverklaring

Inleiding

Hartelijk dank voor het bezoeken van een website van CSU en het kennis nemen van ons privacybeleid. Op deze pagina beschrijven wij hoe wij informatie van jouw verzamelen via deze website, en waarvoor deze informatie wordt gebruikt. Alle door ons verzamelde informatie valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming.

Over deze verklaring

Dit is de privacyverklaring van CSU (Kamer van Koophandel-nummer 34187666), gevestigd in Uithoorn aan Joost van den Vondellaan 37. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites en diensten. CSU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Joost van den Vondellaan 37
1422HK Uithoorn
0297-523870

Persoonsgegevens die wij verwerken

CSU Computer Service Uithoorn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoorden
 • Geboorte datum
 • Contact hebt met onze klantenservice

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CSU verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bestellingen te verwerken
 • Contact met onze klantenservice
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij je af te leveren
 • CSU verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@csuithoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

CSU neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CSU) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CSU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Inactieve klantaccount verwijderen we na 7 jaar. Daarna gebruiken we de gegevens alleen annoniem voor interne raportages en annalyses.
 • Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan bewaren we jouw toestemming. Ook als je besluit de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, bewaren we het intrekken van het verzoek.
 • Gegevens die we gebruiken om een product af te installeren of voor een herinstallatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

CSU deelt jouw persoonsgegevens met niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als je de webiste van CSU bezoekt kunnen er functionele, analytische en tracking cookies geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CSU plaatst cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden samen met tracking cookies gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Door dit te doen kan het zo zijn dat ons website niet meer goed funtioneert.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@csuithoorn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. CSU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CSU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@csuithoorn.nl

X

Let op!

Wilt u iets kopen in de winkel of wilt u een reparatie aanbrengen dan
verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen:
0297 52 38 70
U kunt vervolgens een telefonische afspraak inplannen bij ons.